Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Lubuskie Trójmiasto” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 26.10.1995 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz na podstawie art. 7a ust. 1 z 20.07.2017 o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Spółka została powołana w dniu 20.09.2021 r.

Pełnomocnikiem spółki została Pani Agata Ojczyk.

W dniu 20 grudnia 2021 została powołana Rada Nadzorcza I kadencji która na pierwszego prezesa spółki powołała Pana Andrzeja Szablewskiego.