Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o.o.
ul.  Zjednoczenia 102 bud.8
65-120 Zielona Góra

REGON: 389976060
NIP: 9731080573
KRS: 0000959255

Oznaczenie Sądu: SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego: 18 000 500,00 ZŁ

Tel. +48 661 553 639
Mail: sekretariat@sim.zgora.pl